•  
   

  MỤC TIÊU LÀ CỦA BẠN, ĐỘNG LỰC HÃY ĐỂ YEAHBODY

  TẬP LUYỆN

  THƯỜNG XUYÊN

  ĂN UỐNG

  ĐÚNG CÁCH

  ĐỒNG HÀNH CÙNG

  YEAHBODY

 •  
 •  
TẬP LUYỆN
CƠ ĐÙI-MÔNG VỚI TẠ ĐƠN
Thời gian 

1 lần/tuần

Hiệp tập

12-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI - MÔNG  

CƠ LƯNG CHO NỮ
 Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ LƯNG CHO NỮ  

CƠ VAI CHO NỮ
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ VAI CHO NỮ