• Home
  • BÀI TẬP CƠ BẢN CHO NAM

BÀI TẬP CƠ BẢN CHO NAM

bai-tap-co-ban-cho-co-vai-sau
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ VAI SAU

Read more …

cơ lưng trên
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ LƯNG TRÊN (XÔ NGẮN)

Read more …

cơ đùi trước
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI TRƯỚC

Read more …

cơ đùi sau
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI SAU

Read more …

Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

20 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ LƯNG DƯỚI

Read more …

cơ lưng giữa
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ LƯNG GIỮA (LƯNG DÀI)

Read more …

nguc-tren-voi-ghe-xien-yeah
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ NGỰC TRÊN

Read more …

co-tay-sau-voi-ta-don-yea
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ TAY SAU

Read more …

Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ TAY TRƯỚC 

Read more …

cơ cẳng chân với máy
Thời gian 

3 lần/tuần

Hiệp tập

8-12 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ CẲNG CHÂN VỚI MÁY

Read more …